INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet w Siedlcach

Regulamin studiów obowiązujący od 01 pażdziernika 2023 r. określa:

§ 22
  1. Zaliczenie zajęć/modułu kształcenia następuje na podstawie weryfikacji wszystkich efektów uczenia się wskazanych dla niego w sylabusie
  2. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się określone są w sylabusie zajęć/modułu kształcenia.

 

Sylabusy na rok akdemicki 2023/2024
Matematyka, studia I stopnia: Plik PDF (dostępny cyfrowo)
semestr 3 plik pdf
semestr 4 plik pdf
semestr 5 plik pdf
semestr 6 plik pdf

 

 

Sylabusy na rok akdemicki 2023/2024
Analiza danych, studia I stopnia: Plik PDF (dostępny cyfrowo)
semestr 1 plik pdf
semestr 2 plik pdf

 

Do odczytania dokumentów PDF Plik  PDF niezbędny jest program Adobe Reader.