INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet w Siedlcach

Rozkłady zajęć dla kierunku MATEMATYKA w semetrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

 

3 - letnie studia stacjonarne I stopnia
RocznikPlik PDFWersja dostępna cyfrowo
II rok Plik  PDF Plik DOC
III rok Plik  PDF Plik DOC

 

Rozkłady zajęć dla kierunku ANALIZA DANYCH w semetrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

 

3 - letnie studia stacjonarne I stopnia
RocznikPlik PDFWersja dostępna cyfrowo
I rok Plik  PDF Plik DOC

 

Do odczytania dokumentu PDF Plik  PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC  zapisane są w formacie Microsoft Word.