INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet w Siedlcach

Studenci kierunku Matematyka odbywają praktykę zawodową objętą planem studiów i programem nauczania. Praktyka jest realizowana zgodnie  z obowiązującymi na kierunku Matematyka standardami kształcenia, których celem jest przygotowanie do zawodu związanego ze studiowanym kierunkiem. Praktyka zawodowa stanowi integralną część planów studiów i programu nauczania na kierunku Matematyka.

Celem praktyki zawodowej studentów kierunku Matematyka jest przede wszystkim pogłębianie i poszerzanie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach dydaktycznych o umiejętności praktyczne.

DOKUMENTY:

Dokumenty związane z praktykami
DokumentPlik PDF (dostępny cyfrowo)
Regulamin praktyk obrazek Plik  PDF
Sylabus praktyk obrazek Plik  PDF

 

Do odczytania dokumentów PDF plik pdf  niezbędny jest program Adobe Reader.

System obsługi praktyk (SIMS)