INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet w Siedlcach

Instytut Matematyki
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Instytut Matematyki powstał w 1993 roku na bazie Zakładu Matematyki, jednej z pierwszych jednostek organizacyjnych obecnego Uniwersytetu Przyrodniczo ‑ Humanistycznego w Siedlcach.

Instytut Matematyki prowadzi kształcenie studentów na kierunku Matematykaw ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Trzyletnie studia pierwszego stopnia realizowane są w systemie stacjonarnym w trzech specjalnościach: matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka w finansach i ekonomii, statystyczna analiza danych. Dwuletnie studia drugiego stopnia prowadzone są w systemie stacjonarnym w dwóch specjalnościach: matematyka finansowa oraz matematyka stosowana - również w języku angielskim.

Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne, np. w instytucjach finansowych (między innymi jako doradcy w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych), w przedsiębiorstwach gospodarczych i handlowych (marketing, badania sondażowe itd.), w biurach rachunkowych, działach ekonomicznych oraz w księgowości, w instytucjach zajmujących się badaniami opinii publicznej, jako specjaliści od opracowań statystycznych w urzędach, służbie zdrowia i innych instytucjach, jako pracownicy ośrodków badawczych i obliczeniowych. Absolwenci są też przygotowani do kontynuacji edukacji w szkołach doktorskich.

Instytut Matematyki prowadzi także Podyplomowe Studia Analizy Danych – Data Mining.

W Instytucie zatrudnionych jest obecnie 19 nauczycieli akademickich, w tym 15 naukowo-dydaktycznych: 7 profesorów i doktorów habilitowanych, 8 doktorów oraz 3 pracowników administracyjnych i technicznych.
Działalność naukowo-badawcza Instytutu koncentruje się na pracach, zarówno z zakresu rozwoju teorii matematycznych, jak i zastosowań matematyki w innych dyscyplinach nauki.

Na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych działa Ośrodek Kultury Matematycznej (OKM), którego kierownikiem jest dr Agnieszka Prusińska - pracownik Instytutu Matematyki.
OKM jest instytucją o zasięgu ogólnopolskim, działającą w celu rozwijania i propagowania kultury matematycznej. Jedną z podstawowych form realizacji celów są organizowane corocznie ogólnopolskie Szkoły Matematyki Poglądowej przeznaczone dla pracowników naukowo - dydaktycznych wyższych uczelni oraz nauczycieli matematyki szkół wszystkich szczebli kształcenia. Wydawane jest również czasopismo "Matematyka Poglądowa".

Co dwa lata organizowana jest międzynarodowa konferencja, której dopełnieniem jest wydawana co roku monografia.

Od 2016 r. organizowany jest Konkurs Matematyczny dla Przedszkolaków „Żyrafka”.

Uczelnia tworzy specjalne warunki umożliwiające studiowanie na kierunku matematyka studentom z niepełnosprawnościami. W pomieszczeniach Instytutu Matematyki zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Wybrane sale dydaktyczne zostały wyposażone w urządzenia pomocnicze wspomagające studentów niedosłyszących.

 

 

 

logo ETRTekst w języku łatwym do czytania – ETR